Aktuálně


DALŠÍ OCENĚNÁ PEDAGOGICKÁ OSOBNOST NAŠÍ ŠKOLY

29.06.2020

Výstupy a reflexe bilingvní výuky 2020

29.06.2020

Třídní schůzky budoucích 1. tříd

18.06.2020

Třídní schůzky budoucích 1. tříd

PROBĚHNOU V PONDĚLÍ 22.6.2020:

  • pro rodiče budoucích prvňáčků klasických tříd v 16,00 hod v jídelně školy
  • pro rodiče budoucích prvňáčků bilingvní třídy proběhne v 17,15 hod v přízemí  v učebně 4.A



Vzdělávací aktivity na 2.stupni od 8.6.2020

28.05.2020

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8.června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků 2.stupně základní školy /třídy zřízené podle par.16 odst.9 školského zákona za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin.

Organizace konzultací je v kompetenci ředitele školy.

Účast na vzdělávacích aktivitách je dobrovolná a nepravidelná (tedy ne každodenní)

Harmonogram průběhu (vzhledem k podmínkám naší školy) bude upřesněn na web.stránkách školy do 4.6.2020

Podmínky vstupu do školy:

  • Při prvním vstupu do školy je nutné odevzdat Čestné prohlášení (ke stažení na webu školy nebo prostřednictvím třídního učitele)
  • Dvě roušky
  • Dodržování hygienických pokynů

Způsob klasifikace za druhé pololetí:

V souladu s metodickým pokynem MŠMT (Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ za druhé pololetí šk. r. 2019/2020) budeme ve druhém pololetí tohoto školního roku hodnotit žáky obvyklým způsobem formou známky.
K případné opravě známek slouží konzultace a vzdělávací aktivity během června. Výsledná klasifikace bude uzavřena k 22. 6. 2020.


NÁSTUP DO ŠKOLY - DŮLEŽITÉ INFORMACE

22.05.2020

Provoz 1. stupně od 25.5.2020

14.05.2020

Provoz 1. stupně do konce školního roku 2019/2020

04.05.2020

Výuka on-line s rodilými mluvčími

08.04.2020

CVIČÍME S ...

06.04.2020

Informace - stravné

02.04.2020

Výpis: 1-10 z 349

Aktuálně

DALŠÍ OCENĚNÁ PEDAGOGICKÁ OSOBNOST NAŠÍ ŠKOLY

29.06.2020

Výstupy a reflexe bilingvní výuky 2020

29.06.2020

Třídní schůzky budoucích 1. tříd

18.06.2020

Vzdělávací aktivity na 2.stupni od 8.6.2020

28.05.2020

NÁSTUP DO ŠKOLY - DŮLEŽITÉ INFORMACE

22.05.2020

Provoz 1. stupně od 25.5.2020

14.05.2020

Provoz 1. stupně do konce školního roku 2019/2020

04.05.2020

Výuka on-line s rodilými mluvčími

08.04.2020

CVIČÍME S ...

06.04.2020

Informace - stravné

02.04.2020

Výuka na škole

Výuka jazyků

Žáci se již od 1. ročníku učí jazyku anglickému, od šestého ročníku si děti v jazykových třídách vybírají druhý cizí jazyk - němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu. Od roku 2013 byla zahájena také bilingvní výuka i díky statutárního města Ostrava - "Projektu na podporu rozvoje bilingvní a  cizojazyčné výuky"

.

Školní TV ONE

Reportáže, dokumenty, animované i hrané filmy. Letní tábor, celoroční kroužky a hlavně hravě! To je naše školní televize.

Virtuální prohlídka školy

Navštivte prostory naší školy, přímo zde na stránkách školy.

Stránka třídy 3.A

Vybrané služby

Jídelna

Všechny informace o stravování školáků v naší škole hledejte zde. Ať již informace o přihlašovaní a odhlašování stravného. O možnostech stravovacích čipů. Nebo také informace o aktuálním jídelníčku.

Družina

Školní družina není rodina. Umožní však rodičům klidnější příchod z práce a školákům další aktivity v rámci naší školy.

Kroužky

Nejen učením je školák živ. Správně zvolené volnočasové aktivity napomáhají rozvíjet školákův talent a sociální obratnost. Nechte Vašeho školáka vybrat si zájmový kroužek na naší škole.


ZŠ generála Zdeňka Škarvady, příspěvková organizaceVšechna práva vyhrazena, © 2013-2020