ZŠ generála Zdeňka Škarvady / Škola / Aktuálně / Informace pro první třídy

Informace pro první třídy


Informace pro první třídy

24.08.2020

Průběh 1. dne

V úterý 1. září 2020 proběhne slavnostní přivítání

 • vstup do školy hlavním vchodem v 8,10 hod
 • v jednotlivých třídách v 8,20 hod (platí jen pro tento den)
 • doprovod pouze rodiče (nutná rouška), rouška u dětí dle vašeho rozhodnutí
 • rozdělení dětí do tříd a další informace o organizaci výuky v prvním týdnu obdržíte mailem od paní učitelky do 27.8.2020. Seznam dětí dle tříd bude vyvěšen ve vestibulu ráno 1.9.2020
 • další informace k výuce a chodu školy obdržíte na třídní schůzce, která proběhne 3.9.2020 v 16,30 hod.
 • Zápis žáků 1. tříd do ŠD pro školní rok 2020 – 2021 ve vestibulu školy,organizuje p. Lazecká (vedoucí školní družiny).
 • Zápisní lístek do ŠD je připravena ke stažení na školních webových stránkách – http://www.zs-skarvady831.cz/soubor/druzina---zapisni-listek/druzina---zapisni-listek.pdf
 • Zápisní lístky do ŠD je možno přijímat těchto dnech:

28. srpna 2020 7:00 – 12:00 hod - 1. - 3. ročník

31. srpna 2020 7:00 – 15:00 hod - 1.- 3. ročník

1. září 2020 7:00 – 16:00 hod 1. - 4.ročník

 • Platbu za ŠD - pokyny k bezhotovostní platbě obdržíte v 1. týdnu školy.
 • Poplatek činí 130 Kč/ měsíc
 • Provoz ŠD – 6:00 – 7:25 – poté se škola zamyká, dále pak odpoledne po skončení vyučování od 10:45 – 17:00 hod.
 • Osobní vyzvedávání dětí bude možné před hlavním vchodem budovy školy od 12,00 - 16,00) a pak do 17,00 hod před bočním vchodem v půlhodinových intervalech ( čas vyzvednutí je nutno uvést na zápisním lístku) Další bližší informace k samostatných odchodům dětí z družiny Vám podají paní vychovatelky u zápisu.
 • tel. ŠD 595 694 267, 731 705 317
 • Z organizačních a technických důvodů není možné dodržet v ŠD skupiny žáků pouze z jedné třídy. Žáci se budou v ŠD slučovat z více tříd. Zvažte proto přihlášení žáků do ŠD.

Informace o školní jídelně

Přihlášky stravného budou probíhat u p. Mikové (vedoucí školní jídelny) v těchto dnech:

28. srpna 2020 7:00 – 10:00 hod

31. srpna 2020 7:00 – 15:00 hod.

1. září 2020 7:00 – 10:00 hod.

přihlásit se ke stravování musíte osobně

školní jídelna připravuje obědy a svačinky

platby stravného jsou hrazeny buďto v hotovosti nebo bankovním příkazem přes běžný účet 3640529379/0800

1. platba proběhne v hotovosti

 • pro vydání jídla dítě potřebuje čip (100 Kč) nebo – budou uhrazeny v den přihlášení stravného
 • více informací naleznete na našich webových stránkách (http://www.zs-skarvady831.cz/jidelna/e

Informace o skříňkách

 • Poplatek za užívání skříněk je 300 Kč / dítě na celou dobu docházky, tento poplatek se hradí v kanceláři školy u paní ekonomky - NETÝKÁ SE BILINGVNÍ 1.A
 • Z kapacitních důvodů skříňku využívají dvě děti naráz
 • Klíče od skříněk obdržíte v těchto:
 • 28. srpna 2020 7:00 – 12:00 hod
 • 31. srpna 2020 7:00 – 15:00 hod

 • 1. září 2020 7:00 – 15:00 hodAktuálně

Stravování v době distanční výuky od 14.10.2020

13.10.2020

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

13.10.2020

Upozornění Jídelna - svačinky

02.10.2020

Volby zástupců z řad rodičů do Rady školy

08.09.2020

Ostravské sportovní hry končí vyhlášením vítězů

07.09.2020

Nabídka sportovního kroužku pro bilingvní třídy

03.09.2020

Nabídka projektu Sportuj ve škole!

01.09.2020

Informace ředitele školy 01/20-21 – zahájení školního roku 2020-2021

31.08.2020

VYSVĚDČENÍ PRO RODIČE - PODĚKOVÁNÍ

31.08.2020

Informace pro první třídy

24.08.2020

Výuka na škole

Výuka jazyků

Žáci se již od 1. ročníku učí jazyku anglickému, od šestého ročníku si děti v jazykových třídách vybírají druhý cizí jazyk - němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu. Od roku 2013 byla zahájena také bilingvní výuka i díky statutárního města Ostrava - "Projektu na podporu rozvoje bilingvní a  cizojazyčné výuky"

.

Organizační opatření - COVID

Zde naleznete veškeré informace týkající se mimořádných opatření během školního roku.

Vybrané služby

Jídelna

Všechny informace o stravování školáků v naší škole hledejte zde. Ať již informace o přihlašovaní a odhlašování stravného. O možnostech stravovacích čipů. Nebo také informace o aktuálním jídelníčku.

Družina

Školní družina není rodina. Umožní však rodičům klidnější příchod z práce a školákům další aktivity v rámci naší školy.

Kroužky

Nejen učením je školák živ. Správně zvolené volnočasové aktivity napomáhají rozvíjet školákův talent a sociální obratnost. Nechte Vašeho školáka vybrat si zájmový kroužek na naší škole.


ZŠ generála Zdeňka Škarvady, příspěvková organizaceVšechna práva vyhrazena, © 2013-2020