ZŠ generála Zdeňka Škarvady / Škola / Aktuálně / Informace ředitele školy 01/20-21 – zahájení školního roku 2020-2021

Informace ředitele školy 01/20-21 – zahájení školního roku 2020-2021


Informace ředitele školy 01/20-21 – zahájení školního roku 2020-2021

31.08.2020

Vážení rodiče, v souladu s manuálem MŠMT ČR k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 a s přihlédnutím k provozním podmínkám naší organizace jsem rozhodli o způsobu provozu školy od 1. 9. 2020.

A. Organizace školy dne 1. 9. 2020

1. Základní škola

Školní rok bude zahájen 1. 9. 2020 v 8:00 hod pro žáky 2. – 9. ročníku v 8:20 hod pro nové PRVŇÁČKY.

 • Žáci 1. ročníku ­ slavnostní zahájení ve třídách v 8:20 hod v doprovodu max. 2 zákonných zástupců za splnění hygienických podmínek (ochranná rouška – rodiče). ­ V průběhu slavnostního zahájení ve třídách obdrží rodiče informace o průběhu a organizaci výuky v prvním týdnu a o konání třídní schůzky. ­ Vstup do budovy pro žáky 1. ročníku od 8,10 hod hlavním vchodem budovy.

 • Žáci 2. – 9. ročníku ­ slavnostní zahájení 1 vyučovací hodina – přivítání a sdělení informací k průběhu výuky v prvním týdnu. Po 1. vyučovací hodině možný pobyt v ŠD pro žáky 1. – 4. ročníku.

Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen na nezbytné minimum. Žáky si mohou rodiče vyzvedávat před hlavní budovou školy. Další informace na třídních schůzkách a při přihlašování do školní družiny.

2. Školní družina

 • Provoz školní družiny bude zahájen 1. 9. 2020.

Podmínky: ­ Zákonný zástupce žáka odevzdá zápisový lístek příslušné paní vychovatelce nebo vedoucí školní družiny – VIZ probíhající zápis do školní družiny.­ Další informace naleznete na webových stránkách školy v záložce Služby – Družina: http://www.zs-skarvady831.cz/druzina/

3. Školní jídelna

Provoz školní jídelna bude zahájen 1. 9. 2020.

Doba výdeje obědů: ­

 • 1. 9. 2020 od 10:30 do 13:00 ­
 • od 2. 9. od 11:00 do 14:00

Další informace naleznete na webových stránkách školy - http://www.zs-skarvady831.cz/jidelna/

B. Organizace školy 2. 9. – 4. 9. 2020

Vstup do budovy přes šatny od 7:40 přes hlavní vchod budovy. Vstup do ranní ŠD od 6:00 – 6:30 bočním vchodem, od 6:30 hod pak přes hlavní vchod.

 • Délka výuky 2. 9. – 4. 9.

1. ročník: 2., 3.9 do 9.40 hod, 4.9. do 10,45 hod.

2. – 5. ročník do 11,40 hod

6. – 9. ročník do 12,30 hod

 • Provoz školní družiny pro žáky od 1. ročníku od 6:00 do 17:00 hod navazuje plynule před a po vyučování
 • Zákonní zástupci předají třídnímu učiteli v prvním týdnu školního roku prostřednictvím dítěte aktualizované kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo)
 • Žáci budou vybaveni rouškami, které budou mít pro případ potřeby uschovány v aktovkách
Zabezpečení hygienických pravidel

 • Pravidelné umývání a dezinfekce rukou. Dezinfekce a mýdlo v každé učebně školy.
 • Dezinfekce klik a madel zábradlí v průběhu dopolední výuky a během střídání dopolední a odpolední činnosti.
 • Vstup do školy a pohyb ve vnitřních prostorách školy pro zaměstnance školy a žáky bez roušky.
 • Omezený pohyb žáků po škole na nejnutnější úkony – toaleta, komunikace s vyučujícími.
 • Přechody žáků do odborných učeben na konci přestávek, zamezení shlukování žáků před učebnami.
 • Pravidelné větrání učeben.
 • Hygienické prostředky při vstupech do školy pro dospělé.
 • Nutnost jednorázových papírových ručníků nebo kapesníčků v učebnách.
 • Otírání PC klávesnic a myší při příchodu do učeben výpočetní techniky.
 • Školní jídelna – samostatné řešení, průběžná dezinfekce stolů, organizované příchody žáků na obědy.
Omezení pohybu rodičů a cizích osob v prostorách školy v průběhu výuky a školních aktivit (bude upřesněno samostatným dokumentem).

V Ostravě – Porubě, 31. 8. 2020 Mgr. Milena Walderová, ředitelka školy


Aktuálně

Stravování v době distanční výuky od 14.10.2020

13.10.2020

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

13.10.2020

Upozornění Jídelna - svačinky

02.10.2020

Volby zástupců z řad rodičů do Rady školy

08.09.2020

Ostravské sportovní hry končí vyhlášením vítězů

07.09.2020

Nabídka sportovního kroužku pro bilingvní třídy

03.09.2020

Nabídka projektu Sportuj ve škole!

01.09.2020

Informace ředitele školy 01/20-21 – zahájení školního roku 2020-2021

31.08.2020

VYSVĚDČENÍ PRO RODIČE - PODĚKOVÁNÍ

31.08.2020

Informace pro první třídy

24.08.2020

Výuka na škole

Výuka jazyků

Žáci se již od 1. ročníku učí jazyku anglickému, od šestého ročníku si děti v jazykových třídách vybírají druhý cizí jazyk - němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu. Od roku 2013 byla zahájena také bilingvní výuka i díky statutárního města Ostrava - "Projektu na podporu rozvoje bilingvní a  cizojazyčné výuky"

.

Organizační opatření - COVID

Zde naleznete veškeré informace týkající se mimořádných opatření během školního roku.

Vybrané služby

Jídelna

Všechny informace o stravování školáků v naší škole hledejte zde. Ať již informace o přihlašovaní a odhlašování stravného. O možnostech stravovacích čipů. Nebo také informace o aktuálním jídelníčku.

Družina

Školní družina není rodina. Umožní však rodičům klidnější příchod z práce a školákům další aktivity v rámci naší školy.

Kroužky

Nejen učením je školák živ. Správně zvolené volnočasové aktivity napomáhají rozvíjet školákův talent a sociální obratnost. Nechte Vašeho školáka vybrat si zájmový kroužek na naší škole.


ZŠ generála Zdeňka Škarvady, příspěvková organizaceVšechna práva vyhrazena, © 2013-2020