Družina


Provoz školní družiny:

6:00 - 8:45 hod.(příchod do ranní ŠD do 7:25h.)

10:45 - 17:00 hod.

Boční vchod je uzamčen od 6.30 -15.30 (v tuto dobu, prosím, použijte hlavní vchod)


Úplata za školní družinu činí 130,-Kč/ měs./ dítě. Hradí se ve dvou splátkách

1. v září (září - prosinec) 520,-Kč

2. v prosinci (leden - červen) 780,- Kč

Výběr probíhá v kanceláři školy u p.ekonomky Literákové. Před platbou je nutno vyplnit zápisní lístek v ŠD a odevzdat ho p, vedoucí Lazecké.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

pro děti současných 1. a 2. tříd bude zápis probíhat od 3.6. 2019 - 7.6.2019. Vyplněný zápisní lístek, prosím, odevzdejte p. vedoucí vychovatelce Lazecké.

Zápis dětí do ŠD nových 1.tříd a budoucích 4. tříd (nyní 3.třídy) bude probíhat až ve dnech 26.8.2019 a 27.8.2019. Nutno vyplnit a odevzdat zápisní lístek p. vedoucí vychovatelce Lazecké.

Počet míst pro 4.třídy je omezen do naplnění kapacity. Děti budou přijímány přednostně podle těchto kritérií: věk dítěte, plná zaměstnanost rodičů, vzdálenost bydliště od školy.

Zápisní lístek do družiny: ZDE

Vnitřní řád ŠD: ZDE

Řád školní zahrady: ZDE

Tématický plán ŠD 2018/2019: ZDE

Přehled konaných akcí ŠD - nahlédnout můžete v části I. oddělení

oddělení jméno / funkce kontaktní údaje
I. Oddělení 1. A Petra Pavlíčková
vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
pavlickova@zs-skarvady831.cz
II. Oddělení 1. B Petra Sabelová
vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
sabelova@zs-skarvady831.cz
III. Oddělení 1. C Eva Lazecká
Vychovatelka, vedoucí školní družiny
595 694 267, 724 482 457
lazecka@zs-skarvady831.cz
IV. Oddělení 2.D + část 2.C, ve tř. 2.D Pavlína Skopalová
Vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
skopalova@zs-skarvady831.cz
IX. Oddělení část 2. B + část 3.B + část 4.B ve tř. 1. B Bohdana Hrubá
Vychovatelka, školní asistent
595 694 267, 724 482 457
hruba@zs-skarvady831.cz
V. Oddělení 2. B + půl 2. A ve tř. 2. B Irena Brantalová
vychovatelka
595 694 267, 731 705 317
brantalova@zs-skarvady831.cz
VI. Oddělení 2. C + půl 2. A ve tř. 2.C Jarmila Zděblová
vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
zdeblova@zs-skarvady831.cz
VII. oddělení část 3. B+půl 3.A ve 3.B Mgr. Anna Folvarčná
I. stupeň ZŠ, Čj, vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
folvarcna@zs-skarvady831.cz
VIII. oddělení 3. C+půl 3.A ve 3.C Bc. Anna Vildová
Vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
vildova@zs-skarvady831.cz
X. Oddělení 4. A + 4.C ve tř. 4. C Mgr. Miloslava Chvojková
učitelka A, ČJ, vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
chvojkova@zs-skarvady831.cz


Aktuálně

PRODEJ STRAVNÉ NA ZÁŘÍ 2019

19.08.2019

DEN DĚTÍ PRO MLADŠÍ SPOLUŽÁKY

24.06.2019

Výsledkové listiny - MATEMATICKÉ SOUTĚŽE

13.06.2019

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ - také letos výhra 60.000!

13.06.2019

Atletická olympiáda 2019

10.06.2019

Vyhráli jsme další cykloboxy!

10.06.2019

Výtvarná soutěž Živá voda

10.06.2019

Výsledky výběrového řízení do 6.tříd

30.05.2019

Další sportovní úspěchy !

27.05.2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ BUDOUCÍCH 1. TŘÍD

17.05.2019

Výuka na škole

Výuka jazyků

Žáci se již od 1. ročníku učí jazyku anglickému, od šestého ročníku si děti v jazykových třídách vybírají druhý cizí jazyk - němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu. Od roku 2013 byla zahájena také bilingvní výuka i díky statutárního města Ostrava - "Projektu na podporu rozvoje bilingvní a  cizojazyčné výuky"

.

Virtuální prohlídka školy

Navštivte prostory naší školy, přímo zde na stránkách školy.

Školní TV ONE

Reportáže, dokumenty, animované i hrané filmy. Letní tábor, celoroční kroužky a hlavně hravě! To je naše školní televize.

Stránka třídy 3.A

Vybrané služby

Jídelna

Všechny informace o stravování školáků v naší škole hledejte zde. Ať již informace o přihlašovaní a odhlašování stravného. O možnostech stravovacích čipů. Nebo také informace o aktuálním jídelníčku.

Družina

Školní družina není rodina. Umožní však rodičům klidnější příchod z práce a školákům další aktivity v rámci naší školy.

Kroužky

Nejen učením je školák živ. Správně zvolené volnočasové aktivity napomáhají rozvíjet školákův talent a sociální obratnost. Nechte Vašeho školáka vybrat si zájmový kroužek na naší škole.


ZŠ generála Zdeňka Škarvady, příspěvková organizaceVšechna práva vyhrazena, © 2013-2019