Družina


Provoz školní družiny:

6:00 - 8:45 hod.(příchod do ranní ŠD do 7:25h.)

10:45 - 17:00 hod.

Boční vchod je uzamčen od 6.30 -15.30 (v tuto dobu, prosím, použijte hlavní vchod)


Upozorňujeme rodiče, že úplata za školní družinu na období 1 – 6/2018 činí 780,- Kč .

Výběr probíhá v kanceláři školy v týdnu od 4. 12. do 8. 12.2017 v době od 7,00 do 15,00 hod.


ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 2017/18

BUDE PROBÍHAT NÁSLEDOVNĚ:

  • pro žáky budoucích 2.,3. roč.od 5. 6. - 12. 6. 2017 - (info na třídních schůzkách)
  • pro žáky prvních tříd od 28. - 29. 8. a 4. 9. 2017
  • pro žáky budoucích 4. roč. od 4. 9. 2017
Vyplněný zápisní lístek můžete odevzdat p. vychovatelkám v odděleních nebo p. vedoucí vychovatelce Lazecké v daných termínech.

Počet míst je omezen.Do naplnění kapacity budou děti přijímány přednostně podle těchto kritérií: věk dítěte, plná zaměstnanost rodičů, vzdálenost bydliště od školy.

Zápisní lístek obdržíte na třídních schůzkách u třídních učitelů a u p. vychovatelek.

Zápisní lístek do družiny: ZDE

Vnitřní řád ŠD: ZDE

Tématický plán ŠD 2017/2018: ZDE

Přehled konaných akcí ŠD - nahlédnout můžete v části I. oddělení

oddělení jméno / funkce kontaktní údaje
I. Oddělení 1. A Petra Pavlíčková
vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
pavlickova@zs-skarvady831.cz
II. Oddělení 1. B Petra Sabelová
vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
sabelova@zs-skarvady831.cz
II. Oddělení 1. C Eva Lazecká
vedoucí školní družiny, vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
lazecka@zs-skarvady831.cz
Oddělení IV. 1.D Pavla Skopalová
Vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
skopalova@zs-skarvady831.cz
Př, CH, VII. oddělení část 3.B a půl 3.A Mgr. Kateřina Maturová
učitelka, vychovatelka
595 694 258
maturova@zs-skarvady831.cz
V. Oddělení 2. B + půl 2. A ve tř. 2. B Irena Brantalová
vychovatelka
595 694 267, 731 705 317
brantalova@zs-skarvady831.cz
VI. Oddělení 2. C + půl 2. A ve tř. 2.C Jarmila Zděblová
vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
zdeblova@zs-skarvady831.cz
VII. Oddělení 3. A, C ve tř. 3. C Jarmila Kyselá
vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
kysela@zs-skarvady831.cz
VIII. oddělení část 3. ABC ve 3.C Mgr. Anna Folvarčná
I. stupeň ZŠ, Čj, vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
folvarcna@zs-skarvady831.cz
X. Oddělení 4. ABC ve tř. 4. C Mgr. Miloslava Chvojková
učitelka A, ČJ, vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
chvojkova@zs-skarvady831.cz


Aktuálně

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

23.04.2018

SBÍRKA OBLEČENÍ A HRAČEK

18.04.2018

OTEVŘENÝ DOPIS

16.04.2018

Chemici v akci

16.04.2018

ÚSPĚCHY NAŠICH FILMAŘŮ!!!

16.04.2018

Sběrový týden!

13.04.2018

VÝSLEDKY ZÁPIS 2018

03.04.2018

Úspěch v okresním kole OVOV!

01.04.2018

Sportovní úspěchy našich dětí

26.03.2018

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

19.03.2018

Výuka na škole

Výuka jazyků

Žáci se již od 1. ročníku učí jazyku anglickému, od šestého ročníku si děti v jazykových třídách vybírají druhý cizí jazyk - němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu. Od roku 2013 byla zahájena také bilingvní výuka i díky statutárního města Ostrava - "Projektu na podporu rozvoje bilingvní a  cizojazyčné výuky"

.

Virtuální prohlídka školy

Navštivte prostory naší školy, přímo zde na stránkách školy.

Stránka třídy 1.A

Školní TV ONE

Reportáže, dokumenty, animované i hrané filmy. Letní tábor, celoroční kroužky a hlavně hravě! To je naše školní televize.

Vybrané služby

Jídelna

Všechny informace o stravování školáků v naší škole hledejte zde. Ať již informace o přihlašovaní a odhlašování stravného. O možnostech stravovacích karet a čipů. Nebo také informace o aktuálním jídelníčku.

Družina

Školní družina není rodina. Umožní však rodičům klidnější příchod z práce a školákům další aktivity v rámci naší školy.

Kroužky

Nejen učením je školák živ. Správně zvolené volnočasové aktivity napomáhají rozvíjet školákův talent a sociální obratnost. Nechte Vašeho školáka vybrat si zájmový kroužek na naší škole.


ZŠ generála Zdeňka Škarvady, příspěvková organizaceVšechna práva vyhrazena, © 2013-2018