Družina


Provoz školní družiny:

6:00 - 8:45 hod.(příchod do ranní ŠD do 7:25h.)

10:45 - 17:00 hod.

Boční vchod je uzamčen od 6.30 -15.30 (v tuto dobu, prosím, použijte hlavní vchod)


POZOR NOVĚ: info ZDE

Od 1. 9. 2019 úrada za školní družinu bude probíhat formou převodu na účet školy č. 3640529379/0800 ve dvou splátkách

září - prosinec 2019 520,- Kč do 25. 9. 2019

leden - červen 2020 780,- Kč do 23. 12. 2019

V prvním týdnu září dostanete letáček s pokyny potřebnými k úhradě poplatku za ŠD. V pokynech bude přidělen Vašemu dítěti variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napíšete "příjmení a jméno dítěte - poplatek za ŠD" Bez těchto údajů nebude,možné platbu identifikovat !

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

pro děti současných 1. a 2. tříd bude zápis probíhat od 3.6. 2019 - 7.6.2019. Vyplněný zápisní lístek, prosím, odevzdejte p. vedoucí vychovatelce Lazecké.

Zápis dětí do ŠD nových 1.tříd a budoucích 4. tříd (nyní 3.třídy) bude probíhat až ve dnech 26.8.2019 a 27.8.2019. Nutno vyplnit a odevzdat zápisní lístek p. vedoucí vychovatelce Lazecké.

Počet míst pro 4.třídy je omezen do naplnění kapacity. Děti budou přijímány přednostně podle těchto kritérií: věk dítěte, plná zaměstnanost rodičů, vzdálenost bydliště od školy.

Zápisní lístek do družiny: ZDE

Vnitřní řád ŠD: ZDE

Řád školní zahrady: ZDE

Tématický plán ŠD 2019/2020: ZDE

Tématický plán ŠD 2018/2019: ZDE

Přehled konaných akcí ŠD - nahlédnout můžete v části I. oddělení

Rozdělení oddělení

třídy – 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C

IV. p. vych. Zděblová ½ 2.A + ½ 2.B + část 3.B ve třídě 2.B, žluté patro

V. p.vych Brantalová ½ 2.A + ½ 2.C jsou ve třídě 2.C, žluté patro

VI. p.vych. Skopalová ½ 2.B + ½ 2.C jsou ve třídě 3.D, žluté patro

VII. p. vych. Folvarčná ½ 3.A + ½ 3.B, jsou ve třídě 3.B, zelené patro

VIII. p. vych. Hrubá ½ 3.A + ½ 3.C jsou ve třídě 3.C, žluté patro

IX. p. vych. Arnoldová celá 3.D + část 4.B jsou ve třídě 4.B, zelené patro

X. p. vych. Chvojková 4.A + část 4.B, + 4. C jsou ve třídě 4.C, zelené patro

1. A, B, C

I. p.vych Pavlíčková 1.A (dolní družina, vedle jídelny)

II. p.vych. Sabelová 1.B + 3.C (dolní družina, vedle jídelny)

III. p. vych. Lazecká 1.C + 3.C (dolní družina, vedle jídelny)
oddělení jméno / funkce kontaktní údaje
I. Oddělení Petra Pavlíčková
vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
pavlickova@zs-skarvady831.cz
II. Oddělení Petra Sabelová
vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
sabelova@zs-skarvady831.cz
III. Oddělení Eva Lazecká
Vychovatelka, vedoucí školní družiny
595 694 267, 724 482 457
lazecka@zs-skarvady831.cz
IV. Oddělení Jarmila Zděblová
vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
zdeblova@zs-skarvady831.cz
IX. Oddělení Mgr. Jindra Arnoldová
vychovatelka ŠD
V. Oddělení Irena Brantalová
vychovatelka
595 694 267, 731 705 317
brantalova@zs-skarvady831.cz
VI. OddělenÍ Pavlína Skopalová
Vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
skopalova@zs-skarvady831.cz
VII. oddělení Mgr. Anna Folvarčná
I. stupeň ZŠ, Čj, vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
folvarcna@zs-skarvady831.cz

oddělení jméno / funkce kontaktní údaje
VIII. Oddělení Bohdana Hrubá
Vychovatelka, školní asistent
595 694 267, 724 482 457
hruba@zs-skarvady831.cz

oddělení jméno / funkce kontaktní údaje
VIII. Oddělení Bohdana Hrubá
Vychovatelka, školní asistent
595 694 267, 724 482 457
hruba@zs-skarvady831.cz
X. Oddělení Mgr. Miloslava Chvojková
učitelka A, ČJ, vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
chvojkova@zs-skarvady831.cz


Aktuálně

Vítězství v soutěži k Mezinárodnímu dni lidských práv

09.01.2020

Výhra v okresním kole!

06.01.2020

ŚKOLA JE OPĚT V BĚŽNÉM PROVOZU

10.12.2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2020

05.12.2019

Školní mléko

26.11.2019

"VLOČKOMÁNIE"

24.11.2019

PORUBSKÉ LOUSKÁNÍ

14.11.2019

Globetrotter 2019 - Ondra druhý!

04.11.2019

ÚNIKOVKA AJ

22.10.2019

Pasování prvňáčků 2019

11.10.2019

Výuka na škole

Výuka jazyků

Žáci se již od 1. ročníku učí jazyku anglickému, od šestého ročníku si děti v jazykových třídách vybírají druhý cizí jazyk - němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu. Od roku 2013 byla zahájena také bilingvní výuka i díky statutárního města Ostrava - "Projektu na podporu rozvoje bilingvní a  cizojazyčné výuky"

.

Školní TV ONE

Reportáže, dokumenty, animované i hrané filmy. Letní tábor, celoroční kroužky a hlavně hravě! To je naše školní televize.

Virtuální prohlídka školy

Navštivte prostory naší školy, přímo zde na stránkách školy.

Stránka třídy 3.A

Vybrané služby

Jídelna

Všechny informace o stravování školáků v naší škole hledejte zde. Ať již informace o přihlašovaní a odhlašování stravného. O možnostech stravovacích čipů. Nebo také informace o aktuálním jídelníčku.

Družina

Školní družina není rodina. Umožní však rodičům klidnější příchod z práce a školákům další aktivity v rámci naší školy.

Kroužky

Nejen učením je školák živ. Správně zvolené volnočasové aktivity napomáhají rozvíjet školákův talent a sociální obratnost. Nechte Vašeho školáka vybrat si zájmový kroužek na naší škole.


ZŠ generála Zdeňka Škarvady, příspěvková organizaceVšechna práva vyhrazena, © 2013-2020