Družina


Provoz školní družiny:

6:00 - 8:45 hod.(příchod do ranní ŠD do 7:25h.)

10:45 - 17:00 hod.

Boční vchod je uzamčen od 6.30 -16.00 (v tuto dobu, prosím, choďte k hlavnímu vchodu)


24.8.2020 Aktuálně:

Z organizačních a technických důvodů není možné dodržet v ŠD skupiny žáků pouze z jedné třídy. Žáci se budou v ŠD slučovat z více tříd. Zvažte proto přihlášení žáků do ŠD.

Zápisní lístek do družiny: ZDE

V prvním týdnu v září dostanete informační letáček s pokyny k úhradě poplatku za ŠD, který činí 130Kč/měs. a hradí se ve dvou splátkách

září-prosinec ve výši 520,-Kč

leden-červen ve výši 780,-Kč

Úhrada za ŠD probíhá formou převodu na účet školy č. 3640529379/0800

V pokynech bude přidělen Vašemu dítěti variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napíšete "příjmení a jméno dítěte - poplatek za ŠD". Bez těchto údajů nebude možné platbu identifikovat!

  • Osobní vyzvedávání dětí bude možné před hlavním vchodem budovy školy od 12,00 - 16,00) a pak do 17,00 hod před bočním vchodem v půlhodinových intervalech (čas vyzvednutí je nutno uvést na zápisním lístku) Další bližší informace k samostatných odchodům dětí z družiny Vám podají paní vychovatelky u zápisu.

Vnitřní řád ŠD: ZDE

Řád školní zahrady: ZDE

Tématický plán ŠD 2020/2021: ZDE

Do přehledu konaných akcí ŠD můžete nahlédnout v části I. oddělení


oddělení jméno / funkce kontaktní údaje
I. Oddělení Petra Pavlíčková
vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
pavlickova@zs-skarvady831.cz
II. Oddělení Petra Sabelová
vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
sabelova@zs-skarvady831.cz
III. Oddělení Eva Lazecká
Vychovatelka, vedoucí školní družiny
595 694 267, 724 482 457
lazecka@zs-skarvady831.cz
IV. Oddělení Jarmila Zděblová
vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
zdeblova@zs-skarvady831.cz
V. Oddělení Irena Brantalová
vychovatelka
595 694 267, 731 705 317
brantalova@zs-skarvady831.cz
VI. OddělenÍ Pavlína Skopalová
Vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
skopalova@zs-skarvady831.cz
VII. oddělení Mgr. Anna Folvarčná
I. stupeň ZŠ, Čj, vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
folvarcna@zs-skarvady831.cz

oddělení jméno / funkce kontaktní údaje
VIII. Oddělení Bohdana Hrubá
Vychovatelka, školní asistent
595 694 267, 724 482 457
hruba@zs-skarvady831.cz

oddělení jméno / funkce kontaktní údaje
VIII. Oddělení Bohdana Hrubá
Vychovatelka, školní asistent
595 694 267, 724 482 457
hruba@zs-skarvady831.cz
X. Oddělení Mgr. Miloslava Chvojková
učitelka A, ČJ, vychovatelka
595 694 267, 724 482 457
chvojkova@zs-skarvady831.cz


Aktuálně

Stravování v době distanční výuky od 14.10.2020

13.10.2020

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

13.10.2020

Upozornění Jídelna - svačinky

02.10.2020

Volby zástupců z řad rodičů do Rady školy

08.09.2020

Ostravské sportovní hry končí vyhlášením vítězů

07.09.2020

Nabídka sportovního kroužku pro bilingvní třídy

03.09.2020

Nabídka projektu Sportuj ve škole!

01.09.2020

Informace ředitele školy 01/20-21 – zahájení školního roku 2020-2021

31.08.2020

VYSVĚDČENÍ PRO RODIČE - PODĚKOVÁNÍ

31.08.2020

Informace pro první třídy

24.08.2020

Výuka na škole

Výuka jazyků

Žáci se již od 1. ročníku učí jazyku anglickému, od šestého ročníku si děti v jazykových třídách vybírají druhý cizí jazyk - němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu. Od roku 2013 byla zahájena také bilingvní výuka i díky statutárního města Ostrava - "Projektu na podporu rozvoje bilingvní a  cizojazyčné výuky"

.

Organizační opatření - COVID

Zde naleznete veškeré informace týkající se mimořádných opatření během školního roku.

Vybrané služby

Jídelna

Všechny informace o stravování školáků v naší škole hledejte zde. Ať již informace o přihlašovaní a odhlašování stravného. O možnostech stravovacích čipů. Nebo také informace o aktuálním jídelníčku.

Družina

Školní družina není rodina. Umožní však rodičům klidnější příchod z práce a školákům další aktivity v rámci naší školy.

Kroužky

Nejen učením je školák živ. Správně zvolené volnočasové aktivity napomáhají rozvíjet školákův talent a sociální obratnost. Nechte Vašeho školáka vybrat si zájmový kroužek na naší škole.


ZŠ generála Zdeňka Škarvady, příspěvková organizaceVšechna práva vyhrazena, © 2013-2020