Zápis do 1.tříd

ředitelka

Mgr. Milena Walderová

595694254, 724 482 454

zástupkyně ředitelky pro I. stupeň

Mgr. Martina Körberová

595 694 253,724 482 452

Kdy: 1. dubna 2019 od 8,00 do 16,00 hodin

Kde: škola

K zápisu není potřeba se registrovat.  • Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, které se k zápisu dostaví.
  • Teprve po jeho ukončení vyhodnotíme počty dětí, které můžeme z kapacitních důvodů přijmout. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 1. 4. 2019 od 20 hod. na webových stránkách školy (www.zs-skarvady831.cz, tel. č. 595 694 254) a vchodu školy po dobu 15 dnů.
  • Děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které obdržíte u zápisu. Přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Viz poučení u zápisu.
  • O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s §67 odst.2 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Zákonný zástupce po danou dobu správního řízení má možnost nahlédnout do spisu v ředitelně školy, a to dle usnesení ředitelky 2.4.2019 od 8,00 – 15,00 hod s ohledem na dodržení zásady rychlosti řízení. Po uplynutí stanovené lhůty správní orgán již k nově podaným návrhům nepřihlédne.
  • V případě naplnění kapacity je nezbytné absolvovat zápis na spádové či jiné škole.

  • Zápis se skládá ze dvou částí:

  • Formální - zjišťování údajů do školní matriky - vyplnění žádosti o přijetí a ZÁPISNÍ LÍSTEK
  • Neformální - pohovor s dětmi a zábavné úkoly zaměřené na školní připravenost a cit dítěte pro jazykové vzdělávání
  • Není nutná znalost anglického jazyka.

Bližší informace na tel. 596 911 372, 724 482 454 595 694 253, 724 482 452


DOD 2015Aktuálně

DEN DĚTÍ PRO MLADŠÍ SPOLUŽÁKY

24.06.2019

Výsledkové listiny - MATEMATICKÉ SOUTĚŽE

13.06.2019

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ - také letos výhra 60.000!

13.06.2019

Atletická olympiáda 2019

10.06.2019

Vyhráli jsme další cykloboxy!

10.06.2019

Výtvarná soutěž Živá voda

10.06.2019

Výsledky výběrového řízení do 6.tříd

30.05.2019

Další sportovní úspěchy !

27.05.2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ BUDOUCÍCH 1. TŘÍD

17.05.2019

Lucka ukončila sezónu 4. místem v Praze

15.05.2019

Výuka na škole

Výuka jazyků

Žáci se již od 1. ročníku učí jazyku anglickému, od šestého ročníku si děti v jazykových třídách vybírají druhý cizí jazyk - němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu. Od roku 2013 byla zahájena také bilingvní výuka i díky statutárního města Ostrava - "Projektu na podporu rozvoje bilingvní a  cizojazyčné výuky"

.

Virtuální prohlídka školy

Navštivte prostory naší školy, přímo zde na stránkách školy.

Školní TV ONE

Reportáže, dokumenty, animované i hrané filmy. Letní tábor, celoroční kroužky a hlavně hravě! To je naše školní televize.

Stránka třídy 2.A

Vybrané služby

Jídelna

Všechny informace o stravování školáků v naší škole hledejte zde. Ať již informace o přihlašovaní a odhlašování stravného. O možnostech stravovacích karet a čipů. Nebo také informace o aktuálním jídelníčku.

Družina

Školní družina není rodina. Umožní však rodičům klidnější příchod z práce a školákům další aktivity v rámci naší školy.

Kroužky

Nejen učením je školák živ. Správně zvolené volnočasové aktivity napomáhají rozvíjet školákův talent a sociální obratnost. Nechte Vašeho školáka vybrat si zájmový kroužek na naší škole.


ZŠ generála Zdeňka Škarvady, příspěvková organizaceVšechna práva vyhrazena, © 2013-2019